Vana ja Väärt MTÜ

Vana ja Väärt MTÜ

Traditsioonilise, säästva ja loodusliku ehituse alane info

MTÜ

11. detsember 2013 | Comment

V&V_LOGO_PORTRAITMTÜ Vana ja väärt on loodud aastal 2010 eesmärgiga pakkuda nõu vanade hoonete/ehitiste omanikele nende korrastamisel. Varasemalt Läänemaa Restaureerimise Infokeskuse nimi sai 2014. aastast muudetud MTÜ-ks Vana ja väärt.  Läbi praktiliste töötubade ja seminaride püütakse taas avastada traditsioonilisi materjale ja käsitööoskusi, mis sobivad ja on omased vanade hoonete taastamisel.

Võttes arvesse inimeste vajaduste muutumist ajas ning uute materjalide kasutusele võtmist püüame leida vana ja traditsioonilise ning uue ja kaasaja vahel tasakaalu. Kaasates seminaridel ja töötubades oma ala käsitöömeistreid/lektoreid, tehes koostööd sarnaste oraganisatsioonidega ning firmadega saab majaomanik/koduomanik teadlikumaks, säilitades samas vana ja väärtusliku.