Vana ja Väärt MTÜ

Vana ja Väärt MTÜ

Traditsioonilise, säästva ja loodusliku ehituse alane info

Toimunud üritused

All of the posts under the "Toimunud üritused" category.

admin 11. november 2014 Leave A Comment Permalink

9.-10. august “Erinevate traditsiooniliste katuseliikide tutvustamine, kohapeal laastukatuse ehitamine”

9.-10. august “Erinevate traditsiooniliste katuseliikide tutvustamine, kohapeal laastukatuse ehitamine”

Koolituse käigus tutvustas Janek Käärd erinevaid puitkatuseid. Löödi kohapeal vana laastumasinaga laaste, paigaldati roovi ja  lõpuks löödi laastud.  Kohapeal näidati erinevaid laastuasetusi. Objektiks oli kohalik küla saun, mis on ehitatud ümberkaudsete hoonete vanadest palkidest.

Read more →

26.-27. juuli “Kivimüüritise taastamine”

26.-27. juuli “Kivimüüritise taastamine”

Esimesel päeval räägiti kiviehituse taustast (ajalugu ja põhimõtted), kivide lõhestamisest, vajalikest tööriistadest ja mörtidest. Praktilises osas lõhuti kive uue müürijupi tarbeks ja parandustöödeks, puhastati vana müüripealne ning seejärel parandati, alustati uue müüriosa ladumist ja taastati vana nurk.

Teisel päeval  räägiti müürikäekirjadest, müüride kahjustustest ja nende parandamisest. Rajati müüripealse segupatja, vuugiti ja jätkati uut müüriosa.
Oma teadmisi ja oskusi jagas Alo Peebo.

Read more →

28.-29. juuni “Sobimatute palkide vahetus ja hoone konstruktsioonide parandamine”

Koolituse käigus pandi käed külge ühele Ullaste külas asuvale vana elumaja palkide osalisele vahetusele. Esmalt tehti maja ümber tiir ja analüüsiti varasematel aastatel teostatud tööde (palgivahetus ja muu) õnnestumist. Seejärel asuti maja lõunakülje alumiste palkide kallale. Plommiti ja kindlustati kahjustatud majanurka ning vahetati välja nurgas asuva toa vaheseina ülemised palgid (ühtlasi laetala).

Koolitajaks oli  Maiker Reimann, nõu ja jõuga abiks Laur Oberschneider.

palgivahetus koolitus

Palgivahetus