Vana ja Väärt MTÜ

Vana ja Väärt MTÜ

Traditsioonilise, säästva ja loodusliku ehituse alane info

Pealeht

All of the posts under the "Pealeht" category.

4. JUULI ULLASTE KÜLAS Läänemaal SUITSUSAUNA KÜTTEKOLDE KORRASTAMISE ÕPPEPÄEV

Päeva algus kell 10.00, lõuna 13.30-14.00, lõpetame orienteeruvalt kell 17.00.

–          Õppepäeva korras võetakse lahti osaliselt suitsusauna vana küttekolle, leitakse probleemid ja lahendatakse.

–          Otsitakse põllult uued kerisekivid. Info kivide iseloomu kohta ja sobivus kerisele.

Kaasa võtta uudisimu, töökindad võimalusel.V&V_LOGO

 

 

Objekt: https://goo.gl/maps/Xz6xN

Registreerimise link    http://goo.gl/forms/AfgMCs8k6o

Õpime hindama vana maja väärtust

22. mail toimub Lihulas (Tallinna mnt. 35)  vana puumaja hooldamise ja restaureerimise õppepäev.

Uurime vana maja olemust, hindame hetke olukorda ja pakume võimalikke lahendusi senise lagunemise lõpetamiseks.

Õppepäev algab kell 10.00 ja koosneb nii praktilisest kui teoreetilisest poolest:

  • hoone tehnilise seisukorra hindamine,
  • väärtuslike konstruktsioonide ja detailide inventeerimine,
  • restaureerimise tegevuskava koostamine.

Kohapeal saab spetsialistidelt ka nõu küsida (ka siis kui päeval koolitusele ei jõua).

Koolitajateks on: Insener Maari Idnurm, restauraatorid-praktikud Laur Oberschneider, Meelike Naris ja muinsuskaitseameti esindajad.

Koolituse kohta ilmunud artikkel:

http://online.le.ee/2015/05/18/lihulas-opetavad-spetsialistid-vana-maja-hindama/

Uus hooaeg käes!

Kevad käes ja ka meie oleme saanud uue projekti käima.  

IMG_2391Kavandatud tegevustena viiakse läbi neli koolitust :

  1. Puitmaja esmane hooldus ja tööde planeerimine – koolituse raames lähtutakse eelnevalt majale antud eksperthinnangule, tutvustatakse edasisi hooldustöid ning viiakse läbi ka praktilised korrastustööd (pinnase tasandamine, majale ohtlike puude/põõsaste eemaldamine, katuse parandamine, akende-uste seisukorra hindamine ja avade esialgne sulgemine. Tegemist on ühe vanima puithoonega Lihula linnas.
  2. Vana kivimaja esmane hooldus ja edasiste tööde planeerimine koos praktilise tööga – eelneva eksperthinnangu põhjal toimub nii teoreetiline osa, kui ka praktiliste tööde juhendamine (sademete läbijooksude hindamine ja sulgemine, müüride pinnasest puhastamine, võsa eemaldamine jne.). Hoone kuulub ajaloolisse Lihula mõisakompleksi.
  3. Akende restaureerimise koolitus – praktiline koolitus, kus tutvustatakse erinevaid töövõtteid ja materjale. Toimumiskohaks ajalooline Jaani kõrts Lihulas.
  4. Uste ja puitpindade restaureerimise/korrastamine koolitus – vanade ja väärtuslike uste, lukkude, hingede ja sepiste märkamine, väärtustamine ja korrastamine. Koolitus toimub Lihula mõisa peahoones.

Koolitused on ühepäevased.

Koolituste tulemusena tõuseb  Lihula valla, kui kõrge muinsuskaitselise väärtusega piirkonna elanike teadlikkus oma ehitiste edasise lagunemise peatamisest ja planeeritavatest hooldustöödest. Elanikud õpivad väärtustama ümbritsevat muinsuskaitse piirkonda ja hetkel tühjalt seisvaid ja lagunevaid ehitisi. Praktiliste töötubade toel eelistavad elanikud vanadele hoonetele mittesobivate plastikakende asemel lihtsate võtetega taastatavaid vanu aknaid, märkavad vanu sepiseid ja väärtuslikke uksi. Selle tulemusena säilib vana hoone väärtus ja ajakohane väljanägemine.

V&V_LOGO

 

admin 10. aprill 2015 Leave A Comment Permalink