Vana ja Väärt MTÜ

Vana ja Väärt MTÜ

Traditsioonilise, säästva ja loodusliku ehituse alane info

28.-29. juuni “Sobimatute palkide vahetus ja hoone konstruktsioonide parandamine”

27. juuni 2014 | Comment

Koolituse käigus pandi käed külge ühele Ullaste külas asuvale vana elumaja palkide osalisele vahetusele. Esmalt tehti maja ümber tiir ja analüüsiti varasematel aastatel teostatud tööde (palgivahetus ja muu) õnnestumist. Seejärel asuti maja lõunakülje alumiste palkide kallale. Plommiti ja kindlustati kahjustatud majanurka ning vahetati välja nurgas asuva toa vaheseina ülemised palgid (ühtlasi laetala).

Koolitajaks oli  Maiker Reimann, nõu ja jõuga abiks Laur Oberschneider.

palgivahetus koolitus

Palgivahetus